Podologia

El dia a dia de la consulta de podologia implica el diagnòstic de patologies muscul-esquelètiques del peu.
El diagnòstic per la imatge que ens facilita l’ecografía és de gran vàlua per poder ser resolutius amb els nostres pacients, ja que la rapidesa del diagnòstic condiciona la rapidesa del tractament i també l’efectivitat d’aquest.
Es tracta d’una prova indolora, innòcua i dinámica, això vol dir que el paciente pot moure la part que estem explorant a petició nostra per poder explorar en moviment l’articulació, tendó o múscul que ens ocupa.
En l’àmbit Esportiu, a on les lesions musculars ,tendinoses o articulars són força freqüents, l’ecografía té un gran protagonisme, ja que és la primera opció de diagnòstic en l’escala de proves diagnòstiques quan es tracta de valorar les estructures que envolten els ossos.