Pediatria

La Pediatria és l’àrea de la Medicina que s’encarrega de la salut dels pacients des que neixen fins a l’adolescència. Tradicionalment, arriba fins a l’edat de 14 anys; però, atès que l’adolescència té més en comú amb la infantesa, amb persones en ple creixement i desenvolupament, aquesta etapa de la vida ha anat quedant a càrrec d’aquesta especialitat.

La vacunació és un dels processos que cal que el pediatra supervisi.

Les malalties que afecten els nens tenen un caire diferent als adults. Algunes són pròpies d’aquestes edats i altres, en atacar organismes en ple desenvolupament, afecten d’una forma diferent a altres etapes de la vida, tenint característiques molt especials.

Els pediatres treballen conjuntament amb altres professionals que dintre de la seva especialitat han profunditzat en el coneixement de l’infant i les seva excepcionalitat en quan als procesos de salut. Així doncs, quan el pediatra detecta quelcom que cal analitzar en profunditat deriva al pacient a altres especialistes sense perdre mai el seguiment de l’ infant durant aquest procés.