Psicologia

La psicologia estudia la conducta humana, els processos mentals i raonaments forjats en base a les experiències viscudes, tant per part dels més petits com dels més grans.

  • Psicologia adults: Molt sovint la vida ens porta a viure situacions personals complicades i a interactuar amb el nostre entorn. Durant aquests procesos podem acabar en un cercle viciós que ens porta directes a estats d’ànim i comportaments nocius per la nostra salut.
  • Psicologia infantil i adolescència: De per sí, gestionar comportaments, emocions i situacions noves per un adolescent o infant no és fàcil, i moltes vegades el ritme de vida i l’entorn ho complica.

La Psicologia de l’adolescència i del infant ha pres un paper clau en l’àmbit clínic. 

El nostre model d’atenció es concreta en l’atenció individual, en l’avaluació i diagnòstic psicològic i/o psicopedagògic (reeducació psicopedagògica, fracàs escolar, reforç escolar, dificultats i/o retards en els aprenentatges escolars, retard en l’adquisició i desenvolupament de la lectura i escriptura, dislèxia, tècniques i hàbits d’estudi, dificultats de concentració i/o memoria, dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, trastorns de conducta de diferent etiologia, trastorns del desenvolupament, ansietat, depressió, estrés, enuresis, separació dels pares, inhibicions intel.lectuals de diferents etiologies),  així com en el suport al procés d´escolarització dels infants o joves amb necessitats educatives de naturalesa i grau diferents.