Revisions mèdiques esportives

Per desgracia,  de vegades no es dona importància a un bon control mèdic  per prevenir i evitar patologies que puguin suposar un risc per l’esportista.  S’ha de donar valor a les revisions fetes amb ètica i professionalitat i no solament  per aconseguir l’APTE per la fitxa federativa, es tracta d’una eina posada a l’abast dels clubs esportius  i dels usuaris per evitar mals majors i en tot cas, detectar qualsevol risc de patir lesions o alteracions importants de la salut a  temps.

Per tant, la metodologia d’una revisió mèdica és realitzar  proves de salut ; des de la més senzilla fins la que té una complexitat major.

Les proves i els índex a controlar, recomanades pel protocol de l ‘Associació d Especialistes en Medicina Esportiva, són pes, talla, espirometria (que consta d’una sèrie de proves respiratòries senzilles sota circumstàncies controlades, on es mesuren la magnitud absoluta de les capacitats pulmonars i volums, i la rapidesa amb què aquests poden ser mobilitzats), podoscopia, test Adams,  dismetries, presa de la tensió arterial, auscultació cardíaca i electrocardiograma fins els 13 anys (a partir dels 13 s’hauria d’afegir una prova d’esforç). L’ electrocardiograma és imprescindible per detectar arítmies i alteracions cardíaques greus, com la displàsia aritmogènica del ventricle dret, el síndrome de Brugada, Wolf Parkinson White, etc.

En el  Centre Salut Sesrovires  realitzem diferents tipus de revisions esportives, aconsellant per edat i segons el  criteri mèdic es creu més oportú,(de tota manera si la fadereció no obliga a realitzar una determinada revisió en concret, el pacient pot sol.licitar la prova que cregui més adient, tot i que una prova d’ esforç, tal com abans hem mencionat, és adient a partir dels 13-14 anys).

Cal valorar i tenir en compte aspectes com:

  • Observació de l’estat físic de l’organisme (individu sa, sospita o detecció de malaltia).
  • Detecció d’alteracions morfològiques i funcionals.
  • Mesurar el progrés d’un programa de rehabilitació mèdica.
  • Recerca de contraindicacions per la pràctica de l’activitat física.
  • Mesurar el progrés d’un programa de pèrdua de pes.
  • Mesurar l’evolució del rendiment físic d’esportistes.
  • Evitar possibles lesions originades per alteracions mecàniques de l’aparell locomotor.
  • Valoració de paràmetres per millorar el  rendiment esportiu.
  • Assessorament per l’entrenament

Es recomanable fer una prova d’esforç?

El nostre organisme desenvolupa una serie de canvis molt importants durant la pràctica esportiva i una bona manera de conèixer més sobre aquests canvis i com ens afecten és realitzant una prova d’ esforç.

Durant la prova el pacient està contínuament monitoritzat per determinar els paràmetres cardíacs i valorar el comportament del cor.

Es tracta d’ una molt bona manera de saber quins són els límits i com hem de gestionar l’activitat esportiva per seguir practicant l’esport amb salut.