COVID

PROVES COVID, COM FUNCIONEN?

Amb la recent aparició del Sars-Cov-2, causant de la enfermetat anomenada COVID, han sorgit moltes dubtes al voltant de les proves diagnòstiques que diagnostiquen aquesta enfermetat. Ara per ara, hi han dos mètodes de diagnòstic: PCR : Es tracta d’ una prova que permet detectar material genètic d’ un patògen, en aquest cas del Sars-Cov-2.…

Llegir més